รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 IV

฿890.00

รูปถ่ายพร้อมกรอบสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2450
พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm
ขนาด  31 X 42 ซม 

Read more

รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 III

฿890.00

รูปถ่ายพร้อมกรอบสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2450
พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm
ขนาด  31 X 42 ซม 

Read more

รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (II)

฿490.00

รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2450
พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm
ขนาด  20 X 30.5 ซม 

Read more

รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

฿490.00

รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2450
พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm
ขนาด  20 X 30.5 ซม 

Read more

Map of the City of Bangkok 1917

฿490.00

แผ่นที่ของกรุงเทพฯ ในปี  ๒๔๖๐ Plan of the city of Bangkok 1917
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ L’illustration 1893 Poster

฿490.00

รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ L’illustration ของวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ l’illustration 1893 II Poster

฿490.00

รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ L’illustration ของวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๔๐
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1893 Poster

฿490.00

รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1893 river Poster

฿490.00

รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นบนกระดาษ Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1897 Poster

฿490.00

รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๔๐
แสกนจากต้นฉบับพริ้นบน Art Paper 158 gsm ขนาด 29.7 X 42 cm

Read more

หนังสือพิมพ์ l’illustration 1893 II

฿2,890.00

กรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหนังสือพิมพ์ L’illustration ของวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๔๐
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นโดยใช้นวัตกรรม Giclé

Read more

หนังสือพิมพ์ L’illustration 1893

฿2,990.00

กรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหนังสือพิมพ์ L’illustration ของวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นโดยใช้นวัตกรรม Giclé

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1897

฿2,990.00

กรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๔๐
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นโดยใช้นวัตกรรม Giclé

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1893

฿2,990.00

กรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นโดยใช้นวัตกรรม Giclé

Read more

หนังสือพิมพ์ Le petit journal 1893

฿2,990.00

กรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ของวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๓๖
แสกนจากต้นฉบับ พริ้นโดยใช้นวัตกรรม Giclé

Read more